PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

1 2 3 4 5 6 10 20   Následující   ››

Úprava vyhledávání údajů v registru osob

Dne 20. 9. 2016 bude nasazena upravená  služba S07 rosCtiPodleUdaju. 

 

!!!Pozor změna!!!! Nový termínu odstávky Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Plánovaná odstávka Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) od 17. 9. do 18. 9. je odvolaná a nový termín odstávky byl stanoven od 24. 9. 14:00 hod. do 25. 9. 2016 20:00 hod.

 

Rozesílání záznamů o využívání údajů v registru obyvatel za rok 2015

Správa základních registrů zahájila rozesílání záznamů o využívání údajů z registru obyvatel za rok 2015 v podobě výpisů, které budou postupně doručovány do datových schránek fyzických osob. Držitelé datových schránek tak mají kontrolu nad tím, kdo, kdy a proč se během loňského kalendářního roku dotazoval na jejich údaje, které jsou v registru obyvatel vedeny jako referenční.  

 

Měsíční statistiky provozu základních registrů - srpen 2016

 Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů.

 

Představení koncepce národní identitní autority

Správa základních registrů je tradiční odborný partner konference eGovernment 20:10, která proběhla 6. - 7. září v Mikulově. Ředitel Správy základních registrů Michal Pešek zde představil aktuálně realizované projekty a zejména pak připravovaný systém národní identitní autority. Díky ní bude možné zavádět online služby využívající bezpečnou elektronickou identifikaci uživatelů na nejvyšší úrovni důvěryhodnosti definované evropským nařízením eIDAS.

 

Měsíční statistiky provozu základních registrů - červenec 2016

 Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů. 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - červenec 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - červenec 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období srpen 2015 - červenec 2016 a počet transakcí za měsíc červenec 2016 (po jednotlivých dnech). 

 

Kompendium k využívání údajů ze základních registrů soukromoprávními subjekty (dle novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech platné od 17. 6. 2016)

Kroky nezbytné k tomu, aby subjekty z řad soukromoprávních uživatelů údajů (dále SPUU) mohly využívat údaje vedené v základních registrech (dále ZR): 

 

Opětovné upozornění na postupnou expiraci certifikátů pro připojení k základním registrům

Správa základních registrů opět upozorňuje na fakt, že postupně dochází k expiraci certifikátů vydaných certifikační autoritou SZR pro jednotlivé orgány veřejné moci (OVM) k identifikaci a autentizaci jednotlivých agendových informačních systémů (AIS) vůči informačnímu systému základních registrů (ISZR) v produkčním prostředí od srpna 2012 a dále. Certifikáty byly a jsou vydávány s platností na 3 roky. 

 

Správa základních registrů úspěšnou certifikací opět potvrdila vysokou úroveň bezpečnosti poskytovaných služeb

Jednou z dlouhodobých priorit Správy základních registrů (SZR) je zvyšování kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb. O tom, že je v tom úspěšná svědčí nejen více než miliarda transakcí, které dosud základní registry provedly, ale i opětovné získání certifikátů potvrzujících úroveň poskytovaných služeb podle mezinárodních standardů a norem ISO.  

 

Odstávka kategorie "B"

Ve dnech 23. 7. 2016 od 14 hodin do 24. 7. 2016  do 20 hodin bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „B".

 

Odstávka základního registru RÚIAN

Dne 16. 7. 2016 od 15:00 hod. do 20:00 hod. nebudou z technických důvodů dostupné služby základního registru RÚIAN.

 

Měsíční statistiky provozu základních registrů - červen 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů.

 
1 2 3 4 5 6 10 20   Následující   ››